Ponosni smo što je niz uglednih hrvatskih tvrtki odabralo Zelenu Energiju HEP Opskrbe

Hrvatska radiotelevizija prvi je korisnik zelene energije među medijima te predvodnik takvih društveno odgovornih praksi među javnim ustanovama u Republici Hrvatskoj, a ovime iskazuje i svoja buduća nastojanja te strateški smjer u području odgovornoga poslovanja i očuvanja okoliša. Nastavak korištenja obnovljivih izvora energije proizlazi iz naših smjernica društvene odgovornosti. Kao javni medijski servis svojim poslovnim praksama i odlukama želimo davati najbolji primjer te postavljati visoke standarde u svim segmentima, pa tako i u odgovornome poslovanju i zaštiti okoliša, te je izbor zelene energije logičan nastavak suradnje i smjer kojim želimo ići i dalje.


Kazimir Bačić, glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije

Kao pokretač društvenog i gospodarskog razvoja PLIVA vodi brigu o ljudima i okolišu i na taj način integrira gospodarske, ekološke i društvene faktore u svakodnevno poslovanje. Održivi razvoj i zaštita okoliša za sve nas u PLIVI predstavljaju jedno od temeljnih načela poslovanja. Odlukom o korištenju električne energije dobivene isključivo iz obnovljivih izvora PLIVA je još jednom potvrdila opredijeljenost za kontinuiranu brigu o zajednici u kojoj posluje.


Zoran Bunčić, Član Uprave PLIVE Hrvatska i izvršni direktor Operacija Hrvatska

ZelEn nije samo naš odabir zelene energije, već i odabir smjera u kojem je naša tvrtka krenula - a to je odgovornost prema okolišu i našim budućim naraštajima. Svjesni činjenice da ekologiju treba svakodnevno živjeti, a ne samo deklarativno pričati, naše je poslovanje u konkretnim odlukama usmjereno kako na jačanje društvene odgovornosti, tako i na odgovornost prema prirodi i svijetu koji nas okružuje. Zato i jesmo odlučili svih naših 75 hiper i supermarketa opskrbiti upravo električnom energijom dobivenom isključivo iz obnovljivih izvora.Obnovljivi izvori energije imaju vrlo važnu ulogu u smanjenju emisije ugljičnog dioksida u atmosferu što je jedan od temeljnih ciljeva grupacije DS Smith. Naš utjecaj na smanjenje emisije CO2 nastoji se postići poboljšanjem energetske efikasnosti i povećanjem udjela obnovljivih izvora energije. Iz tog je razloga odabir proizvoda ZelEn bio logičan izbor, koji predstavlja naše društveno odgovorno poslovanje i našu brigu o okolišu.


Mario Tomljanović, Direktor DS Smith Plastics Karlovac d.o.o.

Dugoročan uspjeh moguć je samo uz poštovanje svih čimbenika poslovnog okružja uključujući i prirodu oko nas. Stoga cijenimo inicijativu i ponudu HEP Opskrbe te se izborom Zelene Energije pridružujemo društvima koja podržavaju, potiču i cijene takvo društveno odgovorno ponašanje i s kojima zajedno stvaramo i održavamo jedan pozitivan i trajan ekološki i ekonomski sustav.


Igor Arbanas, predsjednik Uprave tvrtke Aluflexpack novi

Iznimno smo zadovoljni što možemo biti dijelom projekta ZelEn te kao vodeća turistička kompanija u Hrvatskoj u kojoj je održivi razvoj jedna od strateških odrednica poslovanja, postavljati nove standarde u turističkoj industriji i stvarati primjere dobre prakse koje prepoznaje i šira poslovna zajednica. Valamar Riviera je nabavkom električne energije iz obnovljivih izvora i drugim mjerama na području upravljanja energijom u 2016. godini smanjila emisiju stakleničkih plinova za više od 70% na godišnjoj razini. Sustavno brinemo o očuvanju okoliša i racionalnom korištenju prirodnih resursa, te je slijedom toga i korištenje energije iz obnovljivih izvora jedan od naših temeljnih zadataka u čijem ispunjenju nam pomaže upravo inicijativa Zelena energija


Alen Benković, potpredsjednik za razvoj, održavanje imovine i tehničke servise Valamar Rivijere

Vođena visokom razinom osviještenosti usmjerene na održivi razvoj, i imajući u vidu činjenicu da će sva prikupljena sredstva ostvarena prodajom ZelEna HEP Opskrba koristiti za projekte financiranja izgradnje obnovljivih izvora energije, bio je dovoljan motiv da budemo kupci ove energije. Također, misao vodilja bila je i svijest da na taj način povećavamo energetsku održivost unutar OiVa, a istodobno i cijelog sustava.


Mate Botica, Član Uprave- direktor

Naša poslovna vizija je biti " Svijet Zdravih Užitaka " i u duhu naše stretegije smo pristupili i projektu Zelen. Održivost poslovanja na dugi rok je naš prioritet i upravo zbog tog razloga smo se odlučili uz sve dosadašnje zelene mjere provesti i ovu, te sa našim dugogodišnjim partnerom HEP-om pokrenuti ovu inicijativu među prvima u hotelskoj industriji. Vjerujemo da je to samo prvi od koraka u tom smjeru, te da ćemo u okviru svih hotela pod našim managementom nastaviti sa istom strategijom "zelenog" poslovanja.


Branimir Blajić, direktor Termi Sveti Martin

Zadovoljstvo nam je sudjelovati i biti dijelom incijative koja promiče iskorištavanje alternativnih izvora energije. Podržavamo projekte ove vrste, kao takvi se potpuno uklapaju u poslovnu filozofiju Hotela Dubrovnik i nadamo se da na taj način dajemo svoj doprinos kolektivnom podizanju i očuvanju ekološke svijesti.


Gordan Šušak, direktor Hotela Dubrovnik

Hipp Hrvatska u svim aspektima svog poslovanja ponaša se krajnje društveno odgovorno te posebnu brigu vodi o zaštiti okoliša, a prema obnovljivim izvorima energije trajno smo orijentirani. Hipp, kao najveći svjetski proizvođač dječje hrane organskog porijekla, posluje i proizvodi pod motom: „Najbolje iz prirode. Najbolje za prirodu.“ Proizvod ZelEn uklapa se u potpunosti u našu filozofiju poslovanja


Darko Baljak, direktor tvrtke Hipp Hrvatska

Proizvod ZelEn u potpunosti se uklapa u poslovnu viziju Nacionalnog parka Plitvička jezera koji želi ostati Svjetska prirodna baština UNESCO-a te hrvatski predvodnik u očuvanju i promicanju jedinstvenih prirodnih i kulturnih vrijednosti i njihovoj valorizaciji kroz održivi turizam. Neizrecivo velika vrijednost prirodnog resursa kojim upravljamo pred nas kao imperativ postavlja primjenu visokih standarda očuvanja okoliša čemu ovaj proizvod svakako doprinosi i stoga smo s ponosom postali dio ovoga projekta


Ana Brajdić, v.d. voditelj Službe za marketing i prodaju

Ericsson Nikola Tesla, kao član korporacije globalnog tehnološkog lidera u ICT području, svim svojim aktivnostima, pa tako i korištenjem isključivo ZelEn energije iz obnovljivih izvora, promovira profitabilno, ali i društveno odgovorno poslovanje koje uključuje ekonomsku održivost, očuvanje okoliša te pozitivan utjecaj na živote ljudi i cijelu zajednicu. Kompanija aktivno radi na ostvarivanju svih dobrobiti umreženog društva te istodobno omogućava ispunjenje osnovne ljudske težnje za razmjenom misli i informacija, bez prostornih i vremenskih ograničenja.


Gordana Kovačević, predsjednica Ericssona Nikole Tesle

Regeneracija se bavi recikliranjem tekstilnih materijala i izradom izolacija i zaštitnih podnih obloga, čijom upotrebom se ubrzava i pojednostavljuje proces gradnje te povećava energetska učinkovitost objekata. Odlučili smo se za proizvod ZelEn kako bismo zaokružili cijeli proizvodni proces, u kojemu veliki naglasak stavljamo na održivi razvoj.


Anđelko Švaljek, direktor Regeneracije Zabok

JGL je postao ponosni kupac proizvoda ZelEn HEP Opskrbe s ciljem stimuliranja proizvodnje energije iz obnovljivih izvora, kako bi ona postala konkurentnija energiji dobivenoj iz konvencionalnih izvora, kao i poticanja održivog gospodarskog rasta u okruženju. Kupnjom proizvoda ZelEn JGL nastavlja usvajati ekološke standarde i djeluje proaktivno u smjeru očuvanja okoliša, zdravog osobnog razvoja i afirmativnog društvenog djelovanja.


Teo Rakočević, Direktor korporativnog brendinga tvrtke JGL


Održivi razvoj i zaštita okoliša u HAJDUK Plastična ambalaža d.o.o. predstavlja jedno od temeljnih načela poslovanja. Odlukom o korištenju električne energije dobivene iz obnovljivih izvora podržavamo društveno odgovorno ponašanje koje je neophodno u suvremenom poslovanju. Mjera po kojoj se određuje tko smo, je što radimo sa onim što imamo.


Tamara Hajduk Milak, Direktor Hajduk plastična ambalaža d.o.o.

Grupacija Aquafil, kojoj pripada i AquafilCRO , je 2007. godine usvojila Politiku održivog razvoja kao integralni dio svoje poslovne politike, s primarnim ciljem smanjenja emisija u okoliš. Sukladna orijentaciji aktivnog djelovanja na području održivog razvoja bila je i kupnja proizvoda ZelEn. Time društvo AquafilCRO daje svoj pozitivni doprinos konsolidiranoj bilanci okoliša grupacije Aquafil


dr.sc. Saša Muminović, član Uprave AquafilCRO

Značajne napore i aktivnosti ILIRIJA sustavno i kontinuirano ulaže u prilagodbu i implementaciju standarda, procedura i propisa Europske unije u svim aspektima zaštite okoliša (zaštita mora, obale, voda, zraka, tla) i gospodarenja otpadom stavljajući naglasak na zaštitu okoliša obzirom da bez očuvanih prirodnih resursa nema niti hrvatskog turizma. Vodeći se tim načelima u suradnji HEPOpskrbom našim dugogodišnjim partnerom, započeli smo sa korištenjem proizvoda ZelEn, koji nam omogućuje da s jedne strane maksimalno smanjujemo negativne efekte turističke djelatnosti na okoliš i prirodu, a s druge strane da kvalitetno, odgovorno i održivo upravljamo prirodom i okolišem u našem okruženju


Goran Ražnjević, predsjednik Uprave tvrtke Ilirija

Uključivanjem u projekt ZelEn želimo osnažiti našu prepoznatljivost i usmjerenost na obnovljive izvore energije i zaštitu okoliša. Drveni pelet i ZelEn su idealan primjer komplementarnih proizvoda. Uz postojeće ekološke certifikate (FSC) i certifikate kvalitete (DIN plus, ENplus A1) koje naši proizvodi već imaju, ZelEn će sigurno biti dodatna kvaliteta koju će naši kupci nagraditi


Ivić Pašalić, direktor tvrtke Mundus Viridis

S obzirom da je Ducati komponenti visokotehnološka i ekološki osviještena kompanija smatramo da su obnovljivi izvori energije logičan izbor za opskrbu električnom energijom. Kupnjom proizvoda ZelEn tako započinjemo proizvodni slijed u kojem naši potpuno ekološki prihvatljivi proizvodi nastaju. ZelEn se samim time savršeno uklapa u politiku naše kompanije, gdje posebnu pažnju pridajemo očuvanju okoliša i prirode i boljoj budućnosti nas i naše djece.


Crnković Dražen, direktor Ducati komponenti d.o.o.

„Lošinjski arhipelag biser je Jadrana, jedinstveno prirodno okruženje te sinonim za zdrav život i očuvanu prirodu. U našem poslovanju briga o prirodi koja nas okružuje te održivi razvoj osnovne su vrijednost. Zahvaljujući novom proizvodu HEP Opskrbe, očuvanju prirode danas možemo pridonijeti i opskrbljivanjem svih objekata Jadranka hotela d.o.o. električnom energijom dobivenom isključivo iz obnovljivih izvora. Posebno smo zadovoljni što projektom Zelene Energije kao subjekt pridonosimo daljnjem ulaganju sredstava u projekte izgradnje novih obnovljivih izvora energije. Uključenje u projekt ZelEn samo je još jedan u nizu poteza kojima tvrtka Jadranka hoteli d.o.o. želi podići svijest o važnosti očuvanja našeg okruženja.“


Rikardo Hesky, predsjednik Uprave Jadranka hotela d.o.o.

Usmjereni na dugoročan napredak, zelena energija je naš odabir. Grading kao najveći salon namještaja u Krapinsko – zagorskoj županiji teži daljnjem razvoju, stoga si i postavljamo visoke standarde. Briga o očuvanju okoliša korištenjem električne energije iz naših hidroelektrana jedan je od visokih standarda kojeg ispunjavamo. Svojim poslovanjem želimo biti primjer drugima da odaberu kupnju zelene energije iz obnovljivih izvora odnosno „zelenog projekta“.


Borislav Tadić, direktor tvrtke GradingGREENOVATION 2014. za najbolji ukupni program hrvatskog zelenog gospodarstva

Član HEP grupe
Ulica grada Vukovara 37,
10000 Zagreb
e-mail: zelen@hep.hrKUNA PRIKUPLJENO ZA
PROJEKTE GRADNJE NOVIH
OBNOVLJIVIH IZVORA

© HEP 2013